Zespół Interdyscyplinarny

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) w dniu 24.02.2011 r. Uchwałą Rady Gminy został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół ten działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaszowicach. Zespół Interdyscyplinarny prowadzi zintegrowane i skoordynowane działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

 Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gaszowice nr W.0050.164.2017 z dnia 26.09.2017 r. (z późn. zm.) w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gaszowicach wchodzą:

1. Marzena Mandrysz – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – kierownik OPS Gaszowice

2. Marek Nowak – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – dzielnicowy KP Gaszowice

3. Anna Kurpanik – Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego – pracownik socjalny OPS Gaszowice

4. Agnieszka Goliwąs - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego - pracownik socjalny OPS Gaszowice

5. Angelika Nosiadek - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego - pracownik socjalny OPS Gaszowice

6. Andrzej Smolarski – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – dzielnicowy KP Gaszowice

7. Adam Wawoczny – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – przewodniczący GKRPA Gaszowice

8. Agnieszka Szafoni - Nikiel – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – kurator sądowy SR Rybnik

9. Danuta Jurczyk - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego - kurator sądowy SR Rybnik

10. Katarzyna Skupień – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – pedagog szkolny SP Piece

11. Aleksandra Kuśnierek – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – pedagog szkolny SP Czernica

12. Justyna Gawrońska  – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – pedagog szkolny SP Szczerbice

13. Sylwia Miera – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – pedagog szkolny SP Gaszowice

14. Agata Bierońska - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego - położna NZOZ Czernica

15. Barbara Szefer - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego - pielęgniarka NZOZ Gaszowice