Zapytanie na realizację usługi schronienia z usługami opiekuńczymi na rok 2020 pobierz

 Załącznik do pobrania: pobierz

Informacja o najkorzystniejszej ofercie: pobierz

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na realizację usługi schronienia na rok 2020 pobierz

załączniki do pobrania:pobierz

Informacja o najkorzystniejszej ofercie: pobierz

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowo cenowe na realizację usług opiekuńczych w roku 2020 pobierz

Załącznik nr 1 pobierz

Informacja o najkorzystniejszej ofercie:pobierz

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERÓW PROJEKTU "WIELE MOŻLIWOSCI JEDNEJ SPOŁECZNOŚCI"

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach ogłasza nabór na partnerów projektu pod nazwą „Wiele możliwości jednej społeczności” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna Integracja 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. (numer konkursu – RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19).  Termin składania ofert przypada na 4.12.2019 r.

Załączniki do pobrania: Ogłoszenie o naborze
załącznik nr 1

Informacja nt. wybranych partnerów pobierz

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w noclegowni/ogrzewalni pobierz

 Załączniki

Informacja o ofertach pobierz

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________