INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od 1 lutego 2020 roku w siedzibie Ośrodka będzie możliwość składania wniosków w sprawie świadczenia rodzinnego „Gaszowicki Bon Żłobkowy”, którego celem jest częściowe pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem do ukończenia 3 roku życia, uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego.

Wszelkie informacje w sprawie świadczenia „Gaszowicki Bon Żłobkowy” można uzyskać pod numerem telefonu: 32 43 99 602 lub osobiście w siedzibie Ośrodka – ul. Rydułtowska 1, pok. nr 6.

 

Wzór wniosku: pobierz

Załączniki do wniosku: oświadczenie drugiego rodzica

oświadczenie o dochodzie

oświadczenie ryczałt

oświadczenie wnioskodawcy

oświadczenie dochody nieopodatkowane

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________