Zespół Interdyscyplinarny

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) w dniu 24.02.2011 r. Uchwałą Rady Gminy został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół ten działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaszowicach. Zespół Interdyscyplinarny prowadzi zintegrowane i skoordynowane działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

1. Marzena Mandrysz – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – pracownik socjalny

2. Grażyna Pierchała – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – kierownik OPS

3. Jarosław Perenc – Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego – pracownik socjalny

4. Beata Jakubczyk - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego - pracownik socjalny

5. Agnieszka Goliwąs - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego - pracownik socjalny

6. Andrzej Smolarski – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – dzielnicowy

7. Marek Nowak  – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego - dzielnicowy

8. Adam Wawoczny – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – przewodniczący GKRPA

9. Joanna Kostka – Miłek – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – kurator sądowy

10. Katarzyna Skupień – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – pedagog szkolny

11. Aleksandra Kuśnierek – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – pedagog szkolny

12. Justyna Gawrońska  – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – pedagog szkolny

13. Sylwia Miera – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego – pedagog szkolny

14. Agata Bierońska - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego - położna NZOZ Czernica

15. Barbara Szefer - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego - pielęgniarka NZOZ Gaszowice