za zyciem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach z dniem 1 stycznia 2017 r. przystępuje do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”, którą opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 17 listopada 2016 r. pod poz. 1860.

 

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach zapewnia wsparcie w postaci poradnictwa oraz prowadzi postępowania w sprawie przyznawania i wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo o nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu.

 

Do pobrania:
1.    Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
2.    Uzasadnienie ustawy
3.    Wniosek o objęcie koordynacja przez asystenta rodziny w Gminie Gaszowice
4.    Upoważnienie asystenta rodziny do realizacji zadań koordynacyjnych z ustawy „Za życiem”
5.    Informator „Za życiem”

 

Przydatne linki:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/informator-za-zyciem-2/
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2234/1