Informacja o świadczeniu wychowawczym. Program 500+

Kiedy można składać wnioski?

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. 

Od dnia 1 lipca 2019 r. można składać wnioski drogą elektroniczną, a od dnia 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od 1 lipca 2019 r. (albo od dnia urodzenia dziecka). Natomiast jeśli świadczenie wychowawcze jest już przyznane do 30 września 2019 r. to wypłata świadczenia będzie kontynuowana od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę.

Okres świadczeniowy 2019/2021 będzie trwał do dnia 31 maja 2021 r. 

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy będzie można składać w przypadku w wniosków elektronicznych od dnia 1 lutego 2021 r., a w przypadku wniosków papierowych od dnia 1 kwietnia 2021 r.

od 1 lipca br. można już składać wyłącznie wnioski elektronicznie:

  1. przez Internet – za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu. Obecnie można to zrobić w jednym z 25 banków Banki biorące udział w programie w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej.
  2. przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):
    - za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
    - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS
    - za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

 

od 1 sierpnia 2019 r. – w wersji papierowej

osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaszowicach

Wzór wniosku:

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1.pdf/6c9e6696-9850-cc09-f2d1-7a0a3b69b5b5

Załącznik do wniosku (5 dzieci i więcej)

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1Z.pdf/b31d82d8-d9f4-e76a-a7d5-0933eace61b3