Harmonogram wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków stałych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kasie Banku Spółdzielczego Jastrzębie Zdrój oddział Gaszowice na okres od 01.11.2017r. do 31.10.2018r.

Nazwiska

Listopad

2017

Grudzień

2017

Styczeń

2018

Luty

2018

Marzec

2018

Kwiecień 2018

A-Ł 15 18 15 15 15

16

M-Ż 16 19 16 16 16

17


Nazwiska

Maj

2018

Czerwiec

2018

Lipiec

2018

Sierpień

2018

 

Wrzesień

2018

 

Październik

2018

A-Ł 15 18

16

16 17 15
M-Ż 16 19

17

17 18 16