Harmonogram wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków stałych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kasie Banku Spółdzielczego Jastrzębie Zdrój oddział Gaszowice na okres od 01.11.2018r. do 31.10.2019r.

 


Nazwiska

Listopad

2018

 

Grudzień

2018

 

Styczeń

2019

Luty

2019

Marzec

2019

Kwiecień

2019

A-Ł 15 17 15 18 18

15

M-Ż 16 18 16 19 19

16

 

 

Nazwiska

Maj

2019

Czerwiec

2019

Lipiec

2019

Sierpień

2019

Wrzesień

2019

Październik

2019

A-Ł 15 17

15

19 16 15
M-Ż 16 18

16

20 17 16