Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Marzena Mandrysz - pok. 2, tel. 32 43 99 604


Dział Księgowości – pok. 1,  tel. 32 43 99 603

Główna Księgowa – Gabriela Bywalec
Księgowa – Iwona Piela


Dział Pracy Socjalnej -  pok. 4, tel. 32 43 99 600Pracownik socjalny - Agnieszka Goliwąs
Pracownik socjalny - Anna Kurpanik
 Pracownik socjalny - Beata Jakubczyk (zastępstwo Angelika Nosiadek)

Podinspektor - Klaudia Koźlik

Asystent rodziny - Marta Badura

 Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pok. 6:

Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny - 32 43 99 601

Świadczenia wychowawcze - 32 43 99 602


Inspektor – Karina Siwiec

Podinspektor - Sylwia Jonderko
       Podinspektor
- Ewa Konsek - Benisz (zastępstwo Anna Lachowska)
     Podinspektor - Marta Pszczółka (zastępstwo Magdalena Achtelik)