INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń wychowawczych (program 500+) na okres 2019/2021
  • świadczeń rodzinnych na okres 2019/2020
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020
  • świadczeń z programu Dobry Start (program 300+)

można składać od 1 lipca 2019r. w formie elektronicznej (tj. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia, banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (świadczących usługi składania wniosków drogą elektroniczną).

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o powyższe świadczenia można również pobierać i składać w formie papierowej w siedzibie OPS w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 1

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Programie Rodzina 500 plus, świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę (w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 01.07.2019r. do 30.09.2019r. prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zostanie ustalone od 01.07.2019r.)

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku do ukończenia 20 roku życia a w przypadku os. niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia. Wnioski można składać od 01.08.2019r. do 30.11.2019r. w siedzibie tutejszego Ośrodka, a od 01.07.2019r. drogą elektroniczną.

Wsparcie z programu ”Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne, dzieci rozpoczynających rok szkolny w szkole policealnej oraz w szkole dla dorosłych.

 Nie czekaj w kolejce – złóż wniosek on-line!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________