POPZ logotypy full

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym będą wydawane paczki żywnościowe w magazynie Ośrodka Pomocy Społecznej z tyłu budynku Urzędu Gminy w dniu 25.04.2019 r. w godzinach od 10:00 do 16:30.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________