INFORMACJA

 

Z dniem 01.01.2018r. na mocy ustawy z dnia 5.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2017r. Poz. 1832 ze zm.) weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która będzie miała formę aplikacji na smartfony (dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store).

Osoby, które posiadają Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej mogą składać wniosek o przyznanie dodatkowej karty w formie elektronicznej.

Wniosek o wydanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny składa się w tutejszym ośrodku lub za pośrednictwem empatii.