INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach z dniem 1 stycznia 2017 r. przystępuje do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”, którą opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 17 listopada 2016 r. pod poz. 1860.

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach zapewnia wsparcie w postaci poradnictwa oraz prowadzi postępowania w sprawie przyznawania i wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo o nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu.

 

Więcej informacji o ustawie w zakładce "Za życiem" oraz w poniższych linkach:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/informator-za-zyciem-2/

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2234/1