logo popz

 

INFORMACJA

Gmina Gaszowice w roku 2016 również przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Realizatorem programu w roku 2016 będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach.

Realizacja zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych zgodnie z umową zawartą z Związkiem Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności w Chorzowie będzie trwała od 15 września 2016r. do 30 maja 2017r.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ są objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji żywnościowej, korzystające z pomocy tutejszego Ośrodka. Na rok 2016 zakwalifikowano 280 osób.

Pierwsza partia żywności wydawana będzie w dniu 13.10.2016 r. od godz. 10.00 do 13.00 oraz 14.00   do 16.30 w magazynie OPS ( tył Urzędu Gminy).