logo popz

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż otrzymał dodatkową żywność na dzieci w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Paczki żywnościowe będą wydawane w magazynie Ośrodka Pomocy Społecznej z tyłu budynku Urzędu Gminy w dniach: 5.01.2016 r., 15.01.2016 r., 3.02.2016 r., 25.02.2016 r. w godzinach 10.00 – 15.00.