Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż w dniu 25 luty br. o godz. 17.00 w Świetlicy Integracyjnej w Nowej Wsi (gmina Lyski) odbędzie się spotkanie informacyjne o planowanych zajęciach dziennych dla osób niepełnosprawnych z terenu gmin Lyski, Gaszowice i Jejkowice.

Zajęcia będą realizowane w okresie od 1.03.2015 r. do 31.12.2015 r. przez 5 dni w tygodniu po 7 godzin (7.00 – 14.00) w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi. W ramach zajęć przewidziana jest terapia zajęciowa, zajęcia plastyczne, rehabilitacja, dogoterapia i aromaterapia oraz trening kulinarny. Zajęcia są bezpłatne.

W/w projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Oligos” z siedzibą w Rybniku ul. Hibnera 41. Projekt ma na celu wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, które nie korzystają ze wsparcia istniejących placówek.