INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Realizacja podprogramu na rok 2014 rozpocznie się w grudniu bieżącego roku i trwać będzie do 31 stycznia 2015 r.